پرداخت غرامت امراض خاص ( سرطان پوست )

 

پرداخت غرامت امراض خاص ( سرطان ) به شماره پرونده 91.588 خانم ف . ف  به مبلغ 50.000.000 ريال و محل پرداخت مجتمع خدمات بیمه ای سعدی از سوی بیمه شدگان نمایندگی بیمه ایران - ایزدی کد 5841 .

View User Profile for izadi

اخذ وام بیمه عمر و جامع زندگی

اخذ وام به مبلغ 50.000.000  ریال به شماره پرونده 88/15 در تاریخ 93.5.14 و بازپرداخت یکساله

اخذ وام به مبلغ 48.000.000  ریال به شماره پرونده 88/16 در تاریخ 93.5.14 و بازپرداخت یکساله

View User Profile for izadi

بازخرید بیمه نامه ( دو فقره )

بازخرید بیمه عمر و پس اندازبنا به درخواست بیمه گزار جهت گرفتن مبلغ پرداختی و باز گشایی در سیستم جدید بیمه عمر جامع زندگی به شماره پرونده 90/500 و 90/502 در تاریخ 13.5.93 هریک به مبلغ 21.968.400 ريال .

View User Profile for izadi

غرامت بیمه عمر جامع زندگی و سرطان

 25/9/91

مراجعه سرکار خانم ک . ن به شماره قرارداد 90/6716 و تایید پزشک به ابتلا بیمه شده به بیماری سرطان و دارا بودن پوشش تکمیلی بیماریهای تحت پوشش، مبلغ 50.000.000 ريال بابت غرامت ابتلا به بیماریهای مذکور پرداخت گردید .

View User Profile for izadi

پنجاه ملیون ریال غرامت از بیمه جامع زندگی

 1390/7/17

مراجعه آقایی به نام پ.ا متولد 1334 به نمایندگی. پس از مشاهده مدارک پزشکی ایشان توسط مشاورین این مرکز به مجتمع خدمات بیمه ای سعدی فرستاده شدند(مبنی بر سکته مغزی)، پس از بررسی پزشکان معتمد مجتمع ،صدور حواله 50.000.000 ریال و اخذ غرامت انجام شد. البته فقط و فقط با پرداخت 20 عدد قسط 25.000 تومانی به شماره بیمه نامه 88/22/310/5851/171

View User Profile for izadi

صد ملیون ریال غرامت فقط با سه قسط پانزده هزار تومانی

1390/02/18

مراجعه آقایی به نام ح.س متولد 1354 به نمایندگی. پس از مشاهده مدارک پزشکی ایشان توسط مشاورین این مرکز به مجتمع خدمات بیمه ای سعدی فرستاده شدند(مبنی بر جراحی عروق کرونر قلبی)، پس از بررسی پزشکان معتمد مجتمع ،صدور حواله 100.000.000 ریال و اخذ غرامت انجام شد. البته فقط و فقط با پرداخت 3 عدد قسط 15.000 تومانی 

View User Profile for izadi

وام دوم بیمه عمر

 1390/02/23

مراجعه زوج جوانی که در حدود 4 سال پیش در این نمایندگی بیمه نامه عمر و جامع زندگی باز کرده بودند ( خانم پ . ا / آقای م . ف ) جهت خرید مسکن و کسر موجودی این زوج و گرفتن وام که در حدود نیم ساعت پس از مراجعه وام خود را دریافت نمودند. این دومین باریست که از بیمه عمر وام دریافت می کنند

 

View User Profile for izadi