پرداخت غرامت امراض خاص ( سرطان پوست )

 

پرداخت غرامت امراض خاص ( سرطان ) به شماره پرونده 91.588 خانم ف . ف  به مبلغ 50.000.000 ريال و محل پرداخت مجتمع خدمات بیمه ای سعدی از سوی بیمه شدگان نمایندگی بیمه ایران - ایزدی کد 5841 .

توضیحات

ارسال نظر برای این مورد بسته شده است