مشاوره به نماینده های دیگه ی بیمه عمر

مشاوره به نماینده بیمه عمر به اسم مشتری

امان از دست بعضی همکارای گرامی! تا بجال چندین بار این اتفاق افتاده. مشتری زنگ میزنه و مشاوره ی بیمه عمر میخواد. بعد ازینکه 20 دقیقه وقت برای مشاوره گذاشتیم و چندین جدول مذاکره رد و بدل شد میگه پس فکرامو میکنم و خبر میدم. چند روز بعد یه سوال میپرسه که یدفعه سوتیش در میاد که نماینده بوده و فقط میخواسته شیوه ی مشاوره دادن مارو بررسی کنه یا قلق های بیمه عمر رو یاد بگیره...

همکار عزیز اگر سوالی داری خودتو معرفی کن ما جواب میدیم نیاز نیست خودتو جای مشتری بزنی. اینکار بسیار بسیار زشته. لطفا برای خودت شخصیت قائل باش