غرامت بیمه عمر جامع زندگی و سرطان

 25/9/91

مراجعه سرکار خانم ک . ن به شماره قرارداد 90/6716 و تایید پزشک به ابتلا بیمه شده به بیماری سرطان و دارا بودن پوشش تکمیلی بیماریهای تحت پوشش، مبلغ 50.000.000 ريال بابت غرامت ابتلا به بیماریهای مذکور پرداخت گردید .