دریافت غرامت فوت

بازگشت همه به سوی اوست . 

متاسفانه بیمه گزار محترم مرحوم ع . ر دارای بیمه جامع زندگی براثر بیماری سرطان در برج 3 سال 1395 فوت فرمودند امروز 22/4/95 به خانواده محترمشان( بازماندگانشان ) مبلغیمعادل 1.300.000.000 ریال غرامت فوت پرداخت گردید . 

از طرف نمایندگی 5841 به خانواده محترم تسلیت مجدد عرض می نماییم . روحشان شاد . 

حواله سرمایه فوت و ارزش بازخرید بیمه عمر ایران

توضیحات

ارسال نظر برای این مورد بسته شده است