خسارت فوت

 بیمه گزار محترم آقای ه . ع . حسینی به شماره پرونده  حدود یک ماه پیش فوت طبیعی فرمودند ( روحشان شاد ) . این نمایندگی توانست 100.000.000 ريال + وجوه پرداختی با سود تضمینی از محتمع خدمات بیمه ای سعدی دریافت و به خانواده محترمشان پرداخت نمود .

توضیحات

ارسال نظر برای این مورد بسته شده است