حواله وام بیمه عمر

نمونه وام بیمه عمر مشتری عزیزی که درخواست تسویه یکساله دارند

وام بیمه عمرنمونه وام بیمه عمر مشتری عزیزمون که در سال ۸۷ با مبالغ بسیار کوچک بیمه عمر گرفتن . دیروز درخواست وام دادن و همونروز وجهشو دریافت کردن. ایشون همانروز، دو تا بیمه عمر جدید با حق بیمه ماهی ۳۰۰ هزار تومانی هم برای فرزندانشون باز کردند. 

بیمه عمر قلق زیاد داره بسپرینش به ما ایزدی کد ۵۸۴۱ نماینده برتر سالهای ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۵

توضیحات