استعلام ارزش بازخرید بیمه عمر
سن:
حق بیمه (هزار تومان):
تعداد سالهای قرارداد:

مبلغ تضمینی ارزش بازخرید با سود 16درصد و افزایش سالیانه 20درصدی حق بیمه

ضمانت بیمه عمردرصورتی که هنوز در انتخاب مناسبترین بیمه عمر و زندگی مان با شرایط خود مردد هستید از مقالات بیمه مان و کانال تلگرام بیمه زندگی مان بازدید فرمایید

 ۰۹۲۱۲۰۵۹۷۴۶   02188343606  02188831243

سفارش آنلاین بیمه عمر ایران (بیمه زندگی مان) از طریق این فرم حدود 10 تا 15 دقیقه به طول می انجامد. فرم دارای سه بخش اطلاعات شخصی, اطلاعات بیمه ی در خواستی, اطلاعات سلامتی است.

ملزومات: دانستن حق بیمه درخواستی، پرداخت اولین حق بیمه عمر ، اطلاعات دقیق شخصی از جمله کد ملی.

بیمه همان روز صدور و هماهنگی های لازمه جهت ارسال انجام میگیرد. در انتقال صحیح اطلاعات دقت فرمائید بیمه عمر شما در سیستم مرکزی بیمه عمر ثبت می شود. سفارشات ناقص مورد بررسی قرار نخواهند گرفت.

 

نرخ درصد افزایش در بیمه عمراز عوامل تاثیر گذار بر ارزش بازخرید بیمه وضعیت سلامتیست. یکی از معیارهای سلامتی استاندارد بودن قد و وزن طبق جدول استانداردهای بین المللی است. در سمت راست صفحه می توانید قد و وزن خود را جستجو کنید تا از اضافه نرخ احتمالی مطلع گردید.

دوستان گاها وقتی متوجه میشوند بدلیل بالا یا پایین بودن استاندارد وزن یا بعضی از شاخص های سلامتی اضافه نرخ پزشکی خوردند، نگران می شوند درصورتی که این درصد ها انچنان تاثیر گذار نیست. تاثیر اضافه نرخها را در شکل ملاحظه میکنید