محاسبه درصد افزایش نرخ بیمه عمر

قد خود را با ممیز به متر بنویسید مثلا 1/60:

وزن خود را به کیلوگرم بنویسید:

 
 

 
 
 

نرخ درصد افزایش در بیمه عمراز عوامل تاثیر گذار بر ارزش بازخرید بیمه وضعیت سلامتیست. یکی از معیارهای سلامتی استاندارد بودن قد و وزن طبق جدول استانداردهای بین المللی است. در سمت راست صفحه می توانید قد و وزن خود را جستجو کنید تا از اضافه نرخ احتمالی مطلع گردید.

دوستان گاها وقتی متوجه میشوند بدلیل بالا یا پایین بودن استاندارد وزن یا بعضی از شاخص های سلامتی اضافه نرخ پزشکی خوردند، نگران می شوند درصورتی که این درصد ها انچنان تاثیر گذار نیست. تاثیر اضافه نرخها را در شکل ملاحظه میکنید